Hội nghị bàn tròn "Xây dựng cộng đồng BIM Đà Nẵng" 

Hội nghị bàn tròn "Xây dựng cộng đồng BIM Đà Nẵng"

Hội nghị bàn tròn "Xây dựng cộng đồng BIM Đà Nẵng" Blog
Ngày 06/07/2018, Hội nghị bàn tròn "Xây dựng cộng đồng BIM Đà Nẵng" sẽ được tổ chức tại Trung tâm học liệu, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Mô hình thông tin công trình (Building Information Model – BIM) được quan tâm, ứng dụng tại nhiều nước trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình vì có khả năng giúp giải quyết các vấn đề lãng phí, năng suất thấp đang tồn tại phổ biến trong lĩnh vực xây dựng. BIM được đánh giá là xu hướng công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng. Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình để thúc đẩy áp dụng BIM tại Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, nhiều hội thảo đã được tổ chức để chia sẻ định hướng của Chính phủ cũng như kinh nghiệm triển khai áp dụng BIM tại các dự án. Việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực BIM của cá nhân và đơn vị. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhóm đã xây dựng cộng đồng và hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên, việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng vẫn chưa được duy trì thường xuyên xứng tầm với tiềm năng.

Chính vì vậy, Hội nghị bàn tròn "Xây dựng cộng đồng BIM Đà Nẵng" sẽ được tổ chức tại Trung tâm học liệu, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hội nghị là diễn đàn trao đổi nhằm tạo dựng một cộng đồng BIM tại Đà Nẵng thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong ngành xây dựng.

Thời gian: 13h30 - 16h30, thứ Sáu, ngày 06/7/2018
Địa điểm: Trung tâm học liệu, Đại học Bách khoa Đà Nẵng - 54, Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ: Viện Kinh tế xây dựng – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM, số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Tạ Ngọc Bình; Mobile 0912.922.126; Fax: 024.382.15987; Email: ngocbinh.ta@bim.gov.vn / contact@bim.gov.vn).

Thông tin về Chuyên gia:
Adam Matthews phụ trách hợp tác quốc tế của nhóm làm việc về BIM của Chính phủ Anh (Digital Built Britain) và Chủ tịch nhóm làm việc về BIM Châu Âu (EU BIM Task Group)
Ada Fung là Chủ tịch Ban BIM của Hội đồng ngành xây dựng Hồng Kông.

NLM

  • Chia sẻ