Online BIM events - NR28: Mô hình triển khai BIM hiệu quả 
  • Tiếng Việt
ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ

Online BIM events - NR28: Mô hình triển khai BIM hiệu quả

Online BIM events - NR28: Mô hình triển khai BIM hiệu quả Blog
Chương trình số 27 trong chuỗi sự kiện BIM trực tuyến sẽ được tổ chức vào 10h thứ 6 ngày 22/01/2021 với chủ đề "Mô hình triển khai BIM hiệu quả".

Các nội dung chính:

  1. Tư duy CAD khác tư duy BIM
  2. Đi tìm con đường BIM
  3. Mô hình triển khai BIM hiệu quả

Video chương trình:

  • Chia sẻ