Vietnam BIM

Vietnam BIM

BIM training - BIM for Project Managers: Stage 5 - Mobilization
Online BIM events - Ss09: Design Engineer Construct (DEC) Program
Online BIM events - Ss08: BIM application in vocational training

About us

The Building Information Model (BIM) in construction and operation management activities is responsible for implementing the tasks stated in Decision No. 2500 / QD-TTg dated December 22, 2016. of the Prime Minister, in accordance with the Scheme for implementation of the Scheme approved by the Minister of Construction.

BIM ensures efficiency, consistent with the actual situation from 2017 - 2020

LATEST NEWS

NEWS LOOK AT MUCH

Leadership comments and expert opinions

 • BIM cung cấp cái nhìn tổng thể, rõ ràng về công trình, giúp các bên liên quan đến dự án đưa ra các quyết định phù hợp, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả công việc. Nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn nhân lực trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Có khả năng giúp giải quyết các vấn đề lãng phí, năng suất làm việc thấp và thiếu hiệu quả đang tồn tại phổ biến trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, quản lý công trình và được đánh giá sẽ là xu hướng công nghệ chủ đạo

  Ông Nguyễn Đại Viên - Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
 • “BIM là một quá trình thông minh, dựa trên nề tảng mô hình, mang lại hiệu quả khi sử dụng cho việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì các công trình nhà cửa hay cơ sở hạ tầng (Autodesk). Bên cạnh đó, BIM tạo ra nhiều hơn chỉ là các mô hình kỹ thuật 2D, 3D. Mô hình BIM sử dụng các đối tượng có tính thông minh, được đại diện bởi các khối hình học và dữ liệu”.

  PGS. TS Nguyễn Thế Quân - Viện trưởng Viện Quản lý đầu tư xây dựng
 • BIM giúp nhà thiết kế có hình ảnh trực quan, chính xác về công trình, góp phần tăng năng suất, chất lượng thiết kế. BIM đồng thời tổng hợp và cập nhật nhanh chóng khối lượng, đẩy nhanh làm việc theo nhóm và đáp ứng xu thế hội nhập”.

  Ông Lê Hùng Cường - Tổng Cty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - TEDI
 • “Việc sử dụng BIM đem lại hiệu quả cao trong công tác thiết kế, giúp giảm sai sót, là công cụ tốt để tối ưu giải pháp kinh tế kỹ thuật, thuyết phục chủ đầu tư”.

  Ông Ngô Quốc Minh - Công ty CP Tư vấn Thủy lợi 2