Cầu Hoàng Văn Thụ 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Cầu Hoàng Văn Thụ

1. Giới thiệu dự án

Dự án cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, là công trình cấp đặc biệt. Toàn bộ dự án đi qua địa bàn các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên), phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) và phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) thành phố Hải Phòng.

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) là Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng và Nhà thầu lập thiết kế xây dựng.

Cầu chính được thiết kế dạng vòm chạy giữa gồm 3 nhịp trong đó hai nhịp biên là kết cấu vòm bê tông cốt thép, vòm chính là kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông. Sơ đồ nhịp (45+200+45)m với tổng chiều dài là 290m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang cầu chính là 33,5m.

Cầu dẫn phía Nam có 1 nhịp 34,95m sử dụng dầm Super T đúc sẵn, 2 nhánh cầu có sở đồ nhịp (3x35)+(3x35)+(3x35+32)+(26,17+34,94,2x35)m với chiều dài 479,06m sử dụng dầm bản rỗng đúc trên đà giáo cố định. Bề rộng mặt cắt ngang cầu là 12,6m.

Cầu dẫn phía Bắc bao gồm: cầu nhánh 1 (4x35)+(3x35)m với chiều dài cầu là 245,55m; cầu nhánh 2 sơ đồ nhịp (4x35)+(4x35)m, chiều dài cầu 280,55m. Cả hai nhánh cầu đều sử dụng dầm bản rỗng đúc trên đà giáo cố định.

2. Các nội dung ứng dụng BIM

  • Kiểm tra thiết kế - phối hợp (Design Review).
  • Kiểm tra thiết kế nội bộ.
  • Phối hợp đa hệ kỹ thuật 3D.
  • Lập bản vẽ Shop drawing
  • Triển khai mô hình hoá các cấu kiện thép sản xuất trong xưởng