Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

Tên dự án: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

Địa điểm: Cần Thơ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án công trình y tế

Nguồn vốn: trái phiếu chính phủ

Quy mô vốn: 950 tỷ đồng

Thời gian thực hiện: 2017-2021

Các giai đoạn triền khai áp dụng BIM: Thiết kế kỹ thuật, thi công, hoàn công.