Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

1. Giới thiệu dự án

Tên công trình: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ, thuộc dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.

Nhóm dự án, loại, cấp; quy mô công trình: Nhóm A; Công trình dân dụng, cấp I (Bệnh viện tuyến Trung ương, quy mô 300 giường).

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế - Bộ Y tế.

Địa điểm xây dựng: Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng

Chương trình thực hiện BIM dự án Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Trung Ương Cần Thơ do Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế - Bộ Y tế và Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng (CDC-Đà Nẵng) cùng thực hiện.

2. Các nội dung ứng dụng BIM

a. Mục tiêu áp dụng BIM

- Tiết kiệm chi phí xây dựng, giảm lãng phí về vật liệu xây dựng;

- Giảm thời gian thi công xây dựng;

- Giảm thời gian thiết kế và điều chỉnh thiết kế;

- Giảm các yêu cầu sửa đổi do sự không phù hợp của thiết kế;

- Tăng cường tính mình bạch và thuận lợi trong quản lý, kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

- Nâng cao chất lượng của công trình;

- Nâng cao quy trình hợp tác, điều phối dự án trong các hoạt động xây dựng.

b. Lực chọn ứng dụng BIM

- Mô hình hóa hiện trạng, ranh giới khu đất (lô đất);

- Mô hình hóa phân tích khu đất;

- Mô hình hóa thiết kế trực quan;

- Mô hình hóa và kiểm tra sự đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Mô hình hóa thiết kế bền vững;

- Mô hình hóa thiết kế kết cấu và phân tích;

- Mô hình hóa và phân tích năng lượng hiệu quả;

- Phân tích chiếu sáng;

- Mô hình hóa lập khối lượng và ước tính chi phí;

- Báo cáo xung đột điều phối thiết kế;

- Mô phỏng trình tự thi công.