Cầu Cửa Đại 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Cầu Cửa Đại

1. Giới thiệu dự án

Dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi được gắn với quy hoạch tuyến đường bộ ven biển nhằm khai thác, sử dụng tốt hơn tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các vùng nghèo ven biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Với mục tiêu coi trọng việc duy trì, củng cố nâng cấp để tận dụng tối đa năng lực kết cấu hạ tầng giao thông hiện có. Đảm bảo sự phù hợp, kết nối với các Quy hoạch khác trong khu vực; hiện nay, xã Tịnh Khê và xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi chỉ cách nhau hơn 2km theo đường chim bay (ngăn cách bởi sông Trà Khúc) nhưng nhân dân 02 xã này muốn giao lưu qua lại với nhau thì phải đi đường vòng gần 20km qua cầu Trà Khúc II, thành phố Quảng Ngãi nên làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân 02 địa phương này.

Quy mô công trình:

Phần cầu: Cầu được thiết kế với tuổi thọ 100 năm, bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DUL. Tần suất thiết kế P=1%. Tốc độ thiết kế 60km/h. Cầu chính extradosed 5 nhịp.

Phần đường hai đầu cầu là đường phố chính đô thị thứ yếu, vận tốc thiết kế V=60km/h (theo TCXDVN 104-2007). Tần suất thiết kế P=4%.

2. Các nội dung ứng dụng BIM

Công tác ứng dụng BIM được thực hiện từ khâu mô hình hóa công trình theo hồ sơ thiết kế đã có. Vận dụng các ưu điểm của công nghệ BIM để thực hiện kiểm tra thiết kế, phát hiện các sai sót khó nhận diện với công nghệ thiết kế hiện tại.

BIM có dữ liệu bao gồm mô hình 3 chiều và các thông tin đính kèm trên mô hình. Vì vậy, mô hình được xây dựng từ hồ sơ thiết kế phải chứa đầy đủ các thông tin ở giai đoạn này, trước khi đem ứng dụng cho các giai đoạn tiếp theo. Sau khi ứng dụng trên các giai đoạn tiếp theo, tiến hành đúc kết và tổng hợp lại danh sách các thông tin thực sự cần thiết để rút kinh nghiệm cho việc ứng dụng BIM vào các dự án trong tương lai.