Trạm biến áp 110kV Mỹ Phước 3 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Trạm biến áp 110kV Mỹ Phước 3

Dự án/công trình thí điểm áp dụng BIM: Trạm biến áp 110kV Mỹ Phước 3

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực miền Nam (EVNSPC)

Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp nhà nước

Quy mô vốn: 165 tỷ đồng

Dự kiến áp dụng BIM: Thiết kế, thi công, hoàn công, quản lý vận hành

Tiến độ thực hiện của dự án/công trình: 2019 -2020