Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - ASCENT PLAZA 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - ASCENT PLAZA

Dự án/công trình thí điểm áp dụng BIM: Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - ASCENT PLAZA

Địa điểm: 375 Nơ Trang Long, P13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đấu tư: Công ty TNHH TIến Phát Đông Bắc

Nguồn vốn: Vốn tư nhân

Quy mô vốn: 731 tỷ đồng

Dự kiến áp dụng BIM: Thi công, hoàn công

Tiến độ thực hiện của dự án/công trình: 2019 -2021